CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Begeleiding waar ook justitie in beeld komt

Voor de begeleidingen die hieronder worden voorgesteld, dien je je eerst aan te melden op één van onze onthaalpunten.

Slachtofferhulp 

Bij een ingrijpende gebeurtenis zoals een ongeluk, een misdrijf of een gewelddadig overlijden  en zelfdoding blijf je met veel emoties en vragen achter. Niet alleen jij, maar ook je omgeving en getuigen kunnen bij Slachtofferhulp terecht. We ondersteunen je op allerlei manieren bij de verwerking. We geven basisinformatie en advies over je rechten en plichten, over de praktische en juridische problemen waarmee je te maken krijgt. We bemiddelen bij instanties of wijzen je de weg naar andere diensten.. Slachtofferhulp wil je zo helpen de schok te boven te komen, om te ‘her-stellen’. 

Ook betrokkenen bij een verkeersongeval kunnen hier terecht.

Partnergeweld

Geweld tussen partners kan verschillende vormen aannemen: psychisch (dreigen, kleineren…), fysiek (slaan, verwonden… ) , economisch (niet betalen van alimentatie…), sociaal (contacten met familie of vrienden verhinderen…)  of seksueel geweld (ongewenste handelingen, verkrachting…). Als je slachtoffer bent of dreigt slachtoffer te worden van dergelijk geweld  door je partner of een ander familielid, vind je opvang bij onze gespecialiseerde medewerker. Je kan ook aangifte doen bij de politie, die je naar ons zal doorverwijzen. Je kan alleen komen of samen met je partner. Ook kinderen, familie, vrienden of andere getuigen van partnergeweld mogen contact opnemen met ons.

Bezoekruimte

Wanneer een ouder en kind lang niet meer gezien heeft door echtscheiding of wanneer de relatie tussen ouder en kind niet meer vanzelfsprekend is, kan de bezoekruimte een oefenruimte zijn waarin je als ouder met je kind nieuwe kansen krijgt om contact te hebben met elkaar en stap voor stap een betrouwbare relatie op te bouwen. Meestal is het een rechter die deze maatregel oplegt.

Justitieel Welzijnswerk

Als mensen in aanraking komen met het gerecht, komen ze terecht in een wereld die ze niet kennen.

We willen hen hier zo goed mogelijk de weg wijzen. We proberen de mensen in de gevangenis te helpen zodat ze toch contact blijven houden met de buitenwereld en vooral met hun familie.

Als ouder, partner, kind, tante, vriend…, van iemand die in de gevangenis verblijft, heb je tal van vragen en onzekerheden. Je begrijpt niet wat er gebeurd is, wat er nog staat te gebeuren, je hoort woorden en afkortingen die je niet kent, je bent bezorgd maar durft je man/zoon/papa niet extra te belasten. 

Gerechtelijk opgelegde hulp

Soms vindt hulpverlening binnen het CAW plaats op aangeven van justitiële diensten. De hulpvraag kan daarbij vrijwillig gesteld worden of door gerecht opgelegd worden. Leerprojecten en ‘Hulp aan daders van seksueel misbruik’ zijn hier van een voorbeeld.