CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Persoon, familie en relaties

Voor de begeleidingen die hieronder worden voorgesteld, dien je je eerst aan te melden op een van onze onthaalpunten.

Begeleiding bij persoonlijke problemen

In een begeleiding bij persoonlijke problemen werken we minder rond alle aspecten in je leven, maar staan de persoonlijke of psychische problemen waarmee je worstelt en hoe jij dit ervaart centraal. We zullen je trachten te helpen wanneer je je niet goed in je vel voelt en je geraakt er alleen niet meer uit. Of wanneer je eenzaam bent of je depressief voelt.

Begeleiding bij problemen in je relatie 

CAW biedt begeleiding in de vorm van individuele gesprekken.  We vertrekken steeds van jouw vraag en zoeken samen naar nieuwe perspectieven. De hulpverlener begint samen jou een zoektocht: wat is jouw verhaal, waar zit je kracht, waar heb je steun nodig, wie kan jou die geven… wat wil jij zelf?  

Je bepaalt zelf hoeveel gesprekken je zinvol vindt. 

Bij relationele problemen gaan we op dezelfde manier te werk, bij voorkeur en als het kan met de beide partners. 

Scheidingsbemiddeling

Scheidende partners die hulp zoeken bij het uitwerking van een goede regeling kunnen beroep doen op een bemiddelaar. Scheidingsbemiddeling draait om het maken van correcte afspraken. De bemiddelaar is onpartijdig. Hij geeft (juridische) informatie en begeleidt partners naar een regeling die zij zelf afsluiten en waar beiden achter kunnen staan. De bemiddelingsovereenkomst kan de basis vormen voor een echtscheiding in onderlinge toestemming. Gemaakte afspraken kunnen bovendien bekrachtigd worden bij de rechter die daarvoor bevoegd is. 

Ouderschapsbemiddeling

Scheidende ouders die er niet meer in slagen afspraken te maken over de kinderen kunnen hulp krijgen bij het uitwerken van een goede regeling. Zo kunnen zij ingewikkelde dossiers en pijnlijke gevechten vermijden of verminderen. De regeling kan gaan over ouderlijk gezag, verblijf van de kinderen, het verdelen van de kosten. CAW stelt steeds het belang van de kinderen voorop en eist hetzelfde van de ouders. Het is een voorwaarde om te kunnen gebruik maken van deze dienstverlening.

Bezoekruimte

Wanneer een ouder en kind lang niet meer gezien heeft door echtscheiding of wanneer de relatie tussen ouder en kind niet meer vanzelfsprekend is, kan de bezoekruimte een oefenruimte zijn waarin je als ouder met je kind nieuwe kansen krijgt om contact te hebben met elkaar. Je kan stap voor stap een betrouwbare relatie op te bouwen.

Meestal is het een rechter die deze maatregel oplegt.

Partnergeweld

Geweld tussen partners kan verschillende vormen aannemen: psychisch (dreigen, kleineren…), fysiek (slaan, verwonden… ) , economisch (niet betalen van alimentatie…), sociaal (contacten met familie of vrienden verhinderen…)  of seksueel geweld (ongewenste handelingen, verkrachting…). Als je slachtoffer bent of dreigt slachtoffer te worden van dergelijk geweld  door je partner of een ander familielid, vind je opvang bij onze gespecialiseerde medewerker. Je kan ook aangifte doen bij de politie, die je naar ons zal doorverwijzen. Je kan alleen komen of samen met je partner. Ook kinderen, familie, vrienden of andere getuigen van partnergeweld mogen contact opnemen met ons.