CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Geïntegreerd Breed Onthaal

12.09

Geïntegreerd Breed Onthaal

Een aantal maanden geleden lanceerde de Vlaamse Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, een nota en een projectoproep ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ (2016-2018).

Het CAW, OCMW en de diensten maatschappelijk werk van de mutualiteiten (DMW) hebben alle drie de opdracht om ‘onthaal’ te organiseren. Dit wil zeggen dat zij de toegang tot de hulpverlening moeten organiseren voor alle burgers met een hulpvraag. Het onthaal moet zo georganiseerd worden dat iedereen snel zijn weg vindt en de juiste hulp krijgt.
 
In veel steden en gemeenten werken we vandaag reeds goed samen met tal van organisaties en voorzieningen. Toch kunnen CAW, OCMW en DMW op vlak van onthaal hun werking nog beter op elkaar afstemmen. Dit is wil het Geïntegreerd Breed Onthaal realiseren.

We kunnen nog meer gaan samenwerken om de toegang tot de hulpverlening te verhogen, zodat iedereen, en in het bijzonder mensen in zeer kwetsbare positie, makkelijk de weg vinden naar de (minst ingrijpende) hulp. Samen kunnen we ook extra inspanningen leveren om iedereen zijn sociale grondrechten te garanderen, bijv. recht op werk, huisvesting of onderwijs.

Er zijn ook nog andere organisaties die een belangrijke rol spelen in dit verhaal, bijv. Samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen,… (dit zijn basis- of faciliterende actoren) en bijv.  de ouderenzorg, de zorg voor personen met een handicap, de geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns juridische bijstand,… (dit zijn voorzieningen van het achterliggend, meer gespecialiseerd aanbod).

CAW Oost-Vlaanderen wil graag met alle OCMW en DMW binnen de provincie samenwerken. Samen gingen we dus het terrein verkennen. Net voor het zomerreces dienden we samen een aantal projecten in. Liefst 3 van deze projecten werden goedgekeurd, met name in Gent, Sint-Niklaas en de kleinstedelijke zorgregio Wetteren-Wichelen-Laarne.

Omdat we willen samenwerken met alle OCMW en DMW in Oost-Vlaanderen zullen we de ervaring die we opdoen en de expertise die we ontwikkelen, gebruiken om deze samenwerking te verbreden binnen onze provincie. 

In Gent, Sint-Niklaas en Wetteren-Wichelen-Laarne zitten we volop in de opstartfase en kijken we vol verwachting uit naar de eerste concrete initiatieven en resultaten.

Wordt vervolgd…