CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Steun ons

Steun aan het CAW is een manier om mensen in moeilijke situaties concreet te helpen. Dankzij jouw hulp kunnen we nog meer inspelen op lokale noden. Met de subsidies van de Vlaamse overheid kunnen we een basisaanbod uitbouwen. Maar met deze extra steun wordt het mogelijk om nieuwe initiatieven te ontwikkelen of om het huidige aanbod voor meer mensen bereikbaar te maken.

Uw steun is welkom op BE25 0689 0002 0082 – IBAN GKCCBEBB

Vanaf 40 € krijgt u een fiscaal attest.

Hartelijk dank daarvoor!

Heb je vragen ?

Contacteer dan

Marianne Du Pré ( mariannedupre@cawoostvlaanderen.be ) - 0471/98 36 80

of

Noël Callebaut ( noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be ) - 0473/92 66 95