CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Memorandum 2018

26.03

Memorandum 2018

Oog voor mensen

Geachte lokale mandataris,
Geachte kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezing 2018,
De lokale verkiezingen 2018 naderen snel. Ongetwijfeld bent u begaan met het welzijn van alle burgers in uw gemeente. U staat hierin niet alleen!

Elk jaar doen ongeveer 30.000 inwoners van Oost-Vlaamse gemeenten en steden beroep op het Centrum Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen (CAW). Ze vragen onze hulp voor uiteenlopende problemen zoals dakloosheid, dreigende uithuiszetting, het zoeken van een aangepaste woonst, het in orde brengen van een inkomen of hun sociale zekerheid. We zien mensen die vastlopen in hun relatie met partner en/of kinderen, die slachtoffer zijn van geweld of verkeersongevallen of in de knoei zitten n.a.v. hun detentie. Anderen voelen zich psychisch onwel of nemen nauwelijks deel aan de samenleving.
CAW is een ongebonden en pluralistische welzijnsorganisatie, erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. We zetten deze Vlaamse middelen in om het sociaal beleid te realiseren dat ontwikkeld wordt door de lokale overheid. Ons aanbod is er voor elke burger, maar volgens de richtlijnen van ons decreet richten we ons proactief op de meest kwetsbaren in de samenleving. Tal van Oost-Vlaamse gemeenten hebben intussen met CAW als regionale welzijnsorganisatie samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. We realiseren gezamenlijke sociale doelstellingen. Voor de concrete voorstellen in dit memorandum hebben we geput uit onze dagelijkse praktijk. We zijn overtuigd dat onze ideeën veel sociale problemen in de toekomst in grote mate helpen voorkomen. Het zijn voorstellen waarop het gemeentelijk en stedelijk beleid effectief een impact hebben. Als regionale organisatie en als betrokken partner in tal van regionale netwerken, willen we graag onze expertise inzetten en essentiële ondersteuning bieden bij de uitvoering ervan. We hopen hiermee een constructieve bijdrage te leveren aan het welzijn van elke burger in alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten. We zijn steeds bereid om hierover verder in dialoog te gaan.

Met vriendelijke groeten,
Patrick Seys, Algemeen Directeur | Kris Coenegrachts, Voorzitter