CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Mind-Spring Programma's

Mind-Spring volwassenen (+18)

Doelgroep:

Asielzoekers, vluchtelingen, subsidiair beschermden, gezinsherenigers.
Migranten: in Gent wordt een verkorte versie (3 sessies) van Mind-Spring al 4 jaar aangeboden aan migranten van 1ste en 2de generatie.

Sessies:

Normale reactie op abnormale situatie.
Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel.
Omgaan met stress.
Verlies en rouw.
Hoe word ik wie ik wil zijn?
Een sprong naar de toekomst

Flyer

Mind-Spring Junior 14-18jaar


Dit programma is ontwikkeld in 2011 door het Agentschap Integratie en Inburgering (ODiCe).

Doelgroep:

Niet-begeleide en begeleide minderjarige vluchtelingen.
Anderstalige nieuwkomers.

Sessies:

Omgaan met verandering.
Stress, stressklachten en de vicieuze cirkel.
Omgaan met stress.
Omgaan met culturele verschillen en gewoonten.
Vriendschap en ondersteuning.
Mijn kwaliteiten en plannen voor de toekomst.

Flyer

Mind-Spring Junior 8-13jaar apart of met Mind-Spring opvoedingsonder-steuning voor ouders


Dit programma is ontwikkeld door Paul Sterk en werd in zomer 2016 opgestart in Vlaanderen door CAW O-VL ism steden Gent en Sint-Niklaas, IN-Gent vzw en UGent.

Doelgroep: Vluchtelingenkinderen tussen 8 en 13jaar.
Vluchtelingenouders.

Sessies:

Hallo, wie ben je?
Identiteit. Waar ik trots op ben, dat ik dat ben!
Eigenlijk is ‘t ook een beetje normaal hier!
De kriebels en andere spannende situaties.
Steun zoeken steun vinden.
Mijn helden. Eigenlijk ben ik zelf ook wel een held! Mijn kracht!

Flyer

Mind-Spring@Work


Dit programma is ontstaan uit de nood aan de activering van jongvolwassenen van 18-25jaar die al eerder Mind-Spring Junior zouden gevolgd hebben.
Het programma wordt aangeboden ism de VDAB O-VL. De eerste proefgroepen vinden plaats in Gent (april 2018) en Sint-Niklaas (mei 2018).

Meer info: elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be