CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Wanneer je begeleiding met onderdak nodig hebt

Neem contact op met het onthaal in je buurt.


Je betaalt voor je verblijf steeds een vaste dagprijs. Als je niet over voldoende inkomen beschikt, wordt samen bekeken hoe de dagprijs betaald kan worden.

Verblijf met begeleiding.


We hebben verblijfmogelijkheden voor mannen, vrouwen en gezinnen. Deze opvangplaatsen gaan altijd gepaard met een intensieve woonbegeleiding en zijn tijdelijk. In de begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. Zo kunnen administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van financiën, tewerkstelling, gezondheid en het (her)opbouwen van een netwerk aan bod komen.

Als er tijdens het verblijf meer gespecialiseerde hulp nodig blijkt, gaan we in overleg op zoek naar de gepaste dienst.

Vluchthuis.


Het vluchthuis biedt een beveiligd onderkomen aan vrouwen (en hun kinderen) die niet langer thuis kunnen of willen verblijven, wegens bedreiging, een gevoel van onveiligheid of angst omwille van misbruik of geweld. Een verblijf in het Vluchthuis is in groep en gaat steeds gepaard met een intensieve begeleiding. In de begeleiding wordt zowel aan praktische problemen als aan niet-materiële problemen gewerkt. Zo kunnen, naast de partnerrelatie, ook administratie, het vinden van huisvesting, het regelen van financiën, tewerkstelling, gezondheid en het (her)opbouwen van een netwerk aan bod komen.

De adressen van vluchthuizen zijn geheim.