CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Organisatie

CAW Oost-Vlaanderen is ontstaan na een fusie van CAW regio Aalst, CAW Artevelde, CAW regio Dendermonde, CAW Visserij, CAW Waasland en CAW Zuid-Oost-Vlaanderen.

We hebben ons gezamenlijk geëngageerd om, conform de oproep van de minister, het Algemeen Welzijnswerk in de provincie Oost-Vlaanderen uit te bouwen tot één sterke eerstelijnswelzijnspartner met een brede toegankelijkheid voor alle burgers met vragen en problemen.
We hebben ons in eerste instantie gefocust op het uitbouwen van een transparante en sterke organisatiestructuur, met een brede maatschappelijke en regionale betrokkenheid en verankering.
CAW Oost-Vlaanderen is een grote sociale onderneming, maar de operationalisering in drie geografisch natuurlijke werkingsregio’s garandeert een levendige betrokkenheid en functionele samenwerking met lokale en regionale openbare en particuliere partners, gefaciliteerd en ondersteund door een goed uitgebouwde en efficiënte organisatiestructuur.

Algemene vergadering

Teneinde het maatschappelijk draagvlak te verzekeren en de regionale verankering structureel in te bedden, werd de algemene vergadering bij de oprichting samengesteld uit 21 leden:

6 rechtspersonen (de huidige 6 CAW’s) en 15 natuurlijke personen. Er werden hiervoor vanuit elke regio (Waas-Dender, Gent-Eeklo, Aalst Zuid-Oost-Vlaanderen) 5 natuurlijke personen voorgedragen. De algemene vergadering zal nog uitgebreid worden met 24 leden, waarvan elke regio 8 leden kan voordragen. Hiermee zal de algemene vergadering bestaan uit 45 leden.

Medewerkers

Verspreid over de regio zijn er 71 teams waarin 352 VTE werken en 106 353 vrijwilligersuren worden ingezet.