CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Over Mind-Spring

Mind-Spring© is een psycho-educatief groepsaanbod voor vluchtelingen, ontwikkeld in 2000 in Nederland door Paul Sterk. In 2010 heeft het Agentschap Integratie en inburgering (ODiCe) het programma uitgerold in Vlaanderen.

Mind-Spring verhoogt de mentale weerbaarheid vanuit eigen kracht en helpt vluchtelingen de toekomst aan te pakken. De groep wordt in de eigen taal begeleid door een speciaal daarvoor opgeleide ervaringsdeskundige Mind-Spring-trainer en een professional uit de sociale, medische, onderwijssector, ... die hiertoe een opleiding tot Mind-Spring co-begeleider volgde. Mind-Spring is een inspirerende term die staat voor beweging en bloei.

Het psychisch evenwicht van vluchtelingen wordt zwaar onder druk gezet door trauma’s opgelopen in hun herkomstland en tijdens hun vlucht. De asielprocedure hier doorlopen en het opnieuw beginnen in een andere cultuur, in een andere taal …maakt hun situatie nog moeilijker.

De situaties, die stress en spanningsklachten veroorzaken, zijn niet altijd te veranderen. Je kan er echter wel invloed op uitoefenen door de manier waarop je ermee omgaat.

De gehanteerde werkvormen binnen Mind-Spring zijn: psycho-educatieve groepsgesprekken en ontspanningsoefeningen. Gedurende zes bijeenkomsten van 2 uur zoeken de deelnemers in hun eigen taal hoe ze aan hun toekomst kunnen werken. Ze krijgen inzicht in veel voorkomende psychosociale en psychische klachten en verwerven vaardigheden om hiermee om te gaan. Het programma besteedt uitvoerig aandacht aan het aanpassen aan de nieuwe situatie en het (her)vinden van een positieve, 'nieuwe' identiteit van vluchtelingen in België.

Elke sessie eindigt met een ontspanningsoefening. Zo leren de deelnemers hoe ze zich kunnen ontspannen in het leven van alledag. Mind-Spring werkt drempelverlagend: vluchtelingen zetten makkelijker een stap naar onze hulpverlening. De co-begeleider voorziet een nazorgtraject afhankelijk van de vragen/noden van vluchteling (doorverwijzing naar CGG, slachtofferhulp,…).

Meer info:
Elmira Erstukajeva, stafmedewerker CAW Oost-Vlaanderen
elmiraerstukajeva@cawoostvlaanderen.be
GSM: 0496 20 86 32

Maryam Tawfiq Marwan, projectmedewerker CAW Oost-Vlaanderen
maryamtawfiqmarwan@cawoostvlaanderen.be
GSM: 0499 75 88 37