CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Een belangrijke taak binnen het CAW

Voorkomen is beter dan genezen

Het werk binnen CAW draait niet alleen om hulpverlening. We willen de problemen ook helpen voorkómen door ze bij de wortel aan te pakken. Sociaal werkers zien vanop de eerste lijn wat verkeerd gaat in de samenleving. Zij houden de vinger aan de pols, ze kennen het leven en de moeilijkheden van hun cliënten. Daarom zijn zij ook experten als het om oplossingen gaat. Soms start CAW zelf preventieprojecten op om dingen in beweging te brengen.

Signalen voor een betere samenleving.

We leven in één van de meest welvarende samenlevingen ter wereld. Toch is die welvaart voor velen onbereikbaar en wordt het steeds moeilijker om de kloof te overbruggen. De sociaal werkers van CAW stellen verontwaardigd vast dat sommige mankementen in de wetgeving of in de hulpverlening blijven bestaan. We kunnen er meestal zelf niets aan veranderen, daarvoor zijn de problemen te complex.

Maar toch laten we het er niet bij! We kunnen immers aan de alarmbel trekken en beleidsmakers op hun verantwoordelijkheid wijzen. Telkens als we botsten op wantoestanden zullen we dat doorseinen naar de juiste overheid of hulpdiensten. Die kunnen dan hun invloed gebruiken om het beleid aan te passen.