CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Sociale moestuinen Vlaamse Ardennen

Sinds 2014 begeleidt het CAW, met de steun van het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling en het stookoliefonds, sociale moestuinen in de Vlaamse Ardennen, meerbepaald in Ronse, Eine, Oudenaarde, Ninove, Kwaremont, Geraardsbergen en Nokere.

Wat is een sociale moestuin?

Een sociale moestuin is een ecologische tuin waarin het CAW voor begeleiding zorgt. De nadruk ligt op onderlinge steun en op toegankelijkheid. Dankzij de hulp van vrijwilligers, die mee instaan voor de begeleiding, kunnen we meer tuinen ondersteunen en meer mensen de kans geven om te tuinieren. Tot zover de overeenkomsten, want verder heeft elke tuin zijn eigenheid.

Activiteiten

Naast de werkmomenten in de tuinen organiseren we regelmatig vormingen in samenwerking met vormingplus Vlaamse Ardennen-Dender.

Volgende activiteiten zijn in de tuinen voorzien in de komende maanden:

wanneer?wat?waar?
dinsdag, 14u00 tot 17u00werkmomentin de tuin van Ronse
woensdag, 14u00 tot 17u00werkmomentin de tuin van Nokere
donderdag, 9u00 tot 12u00werkmomentin de tuin van Geraardsbergen
donderdag, 14u00 tot 16u00werkmomentin de tuin van Ronse

vrijdag, 9u00 tot 12u00

werkmoment

in de tuin van Oudenaarde

vrijdag, 9u00 tot 12u00

werkmoment

in de tuin van Ninove

Deelnemen in één van de tuinen

Wil je graag mee tuinieren? Neem dan contact op met moestuin@cawoostvlaanderen.be of kom langs op één van de tuinen tijdens de openingsuren.

Meehelpen als vrijwilliger

Vrijwilligers die wat tijd vrij kunnen maken en een hart hebben voor tuinieren en het helpen van de medemens zijn welkom om ons team te vervoegen. Naast

 • begeleiders zijn we ook altijd blij met mensen die
 • het materiaal onderhouden,
 • voor het onthaal zorgen tijdens de werkmomenten (een hapje, een drankje, wat gezelligheid),
 • een oogje in het zeil houden tussen de werkmomenten door en
 • mee zorgen voor de bekendmaking van de tuin en zijn activiteiten.

Wil je meer weten over de voorwaarden en mogelijkheden, stuur dan een mailtje naar moestuin@cawoostvlaanderen.be.

Nog meer sociale moestuinen?

Wil je een sociale moestuin in jouw gemeente? Heb je een stuk grond op het oog, een groepje enthousiastelingen, geïnteresseerde partners? Vanaf 2018 willen we, op basis van onze ervaring, nieuwe projecten helpen opstarten of begeleiden. Contacteer ons op moestuin@cawoostvlaanderen.be voor meer informatie of concrete voorstellen.

De tuinen

Op dit ogenblik zijn er tuinen in Ronse, Eine, Oudenaarde, Ninove, Kwaremont, Geraardsbergen en Nokere.

Ronse (de Lochting)

In Ronse kunnen we sinds de zomer van 2015 tuinieren op een prachtig stuk land, door de Nieuwe Haard ter beschikking gesteld aan samenlevingsopbouw Ronse, die op haar beurt de moestuin aan het CAW heeft uitbesteed. Sinds begin 2017 wordt de Lochting opgevat als een mini-biostadsboerderij, die teelt in functie van sociale projecten in Ronse, maar nog steeds in de eerste plaats een laagdrempelige sociale moestuin wil zijn. Deelnemers tuinieren samen. Er wordt zoveel mogelijk samen beslist. De opbrengst wordt gedeeld tussen de deelnemers en de sociale projecten waar ze voor kiezen.

Werkmomenten

In Ronse werken we elke dinsdag en donderdag van 14u00 tot 16u00.
Het tuinseizoen start op dinsdag 28 februari 2017.
We geven de aftrap met een nieuwjaarsmaaltijd in de basisvoorziening Botaniek in de Spinsterstraat 36, vrijdag 24 februari om 12u.

Locatie

Je bereikt de Lochting via de werfingang in de Fiertelmeers, naast huis nummer 49.

Oudenaarde (de Meerstuin)

In Oudenaarde werken we samen met dienstencentrum de Vesting. Er wordt elke vrijdagvoormiddag gezamenlijk getuinierd van 9u30 tot 12u00. De tuin wordt kundig geleid door een ervaren vrijwilliger. Het seizoen van 2017 start met vier vrijdagvoormiddagen 'basiscursus ecologisch tuinieren' vanaf 10 maart. Wil je graag bij deze tuin aansluiten, contacteer dan Johanna Vande Populiere (055 60 22 00), centrumleidster van het dienstencentrum. Je vindt de tuin in de Meerspoort 30, Oudenaarde. Meer info over hoe er te komen vind je op de site van het dienstencentrum.

Geraardsbergen

In Geraardsbergen werken we in de tuin van het ‘Peperkoekenhuisje’. We zijn opgestart eind april 2017 en werken samen met Welzijnsschakel ’T Steksken. Andere partners zijn de gemeente en het OCMW.

Er wordt getuinierd, onder leiding van de tuinbegeleider van het CAW, in een gezamenlijke moestuin, waarbij de oogst wordt verdeeld onder de deelnemers. Overschotten worden aan de voedselbedeling van Geraardsbergen geschonken.

We werken elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u. Neem contact op met Pieter Bert voor meer informatie. 

De tuin bevindt zich te Boelarestraat 23, 9500 Geraardsbergen. (Peperkoekenhuisje)

stratenplan

Eine

In Eine werken we op een stuk grond van de sociale huisvestingsmaatschappij. De deelnemers komen geregeld samen voor uitwisseling, overleg en het organiseren van activiteiten, maar hebben elk hun eigen stukje tuin. Er zijn dan ook geen vaste werkmomenten voorzien. Woon je in de buurt, en wil je graag mee tuinieren, neem dan contact met Pieter Bert. Je vindt de tuin ter hoogte van huisnummer 26 in de Weverstraat in Eine.

Ninove

In Ninove wordt er in groep gewerkt in de tuin van het CAW-huis en binnenkort ook op een tweede locatie. Beslissingen worden zoveel mogelijk samen genomen. De begeleider hakt de knopen door. De oogst wordt verdeeld.

Werkmomenten

In de zomer wordt er elke vrijdagvoormiddag gewerkt. In de winter ongeveer elke twee weken. Neem contact op met Pieter Bert voor meer informatie.

Locatie

De tuin bevindt zich achter het CAW huis op de Oude Kaai 44 te Ninove.

Kwaremont (de Lochtingterters)

In Kwaremont tuinieren we in de tuin van het Rust en Verzorgingstehuis Stint Fransicus. Ongeveer maandelijks wordt er een activiteit georganiseerd voor alle geïnteresseerde van het tehuis. Daarnaast zijn er, wekelijks of tweewekelijks, werkmomenten om de tuin te onderhouden, waar enkel een paar erg toegewijde bewoners bij betrokken worden. We werken meestal op woensdag. Wil je mee werken, neem dan contact met Ine Debrabandere.

Nokere (Het Voedselbos VZW)

Het voedselbos is een permacultuurtuin. Er worden vormingen aangeboden, en laagdrempelige kennismakinsactiviteiten georganiseerd.

Werkmomenten

In Nokere werken we elke woensdagnamiddag van 14u00 tot 17u00.
Het tuinseizoen start op woensdag 15 maart 2017.
Graag iets laten weten aan Ine Debrabandere als je wil instappen.

Locatie

Het voedselbos bevindt zich in de Waregemsestraat 29 te 
9771, Nokere (Kruishoutem). Meer info over hoe je er geraakt vind je op hun site.

Gezocht

Misschien kan je ons helpen met één van de volgende zaken:

 • stokjes van 'frisko's' om in de potjes te steken met de namen van de opgekweekte plantjes
 • houthakseling
 • tuinmateriaal in goede staat (of goed gerepareerd :-))
 • paletten voor de constructie van tuinmeubelen en bakken
 • containers voor de opslag van water
 • restjes plastiek elektriciteitsleiding, als steun om netten over de bedden te spannen (min. 1,5 meter).
 • resten betonroostering als steun om planten op te laten klimmen

 

 

  logo EU    logo provincie Oost-Vlaanderen  logo Vlaanderen