CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Voorbeelden van preventie-initiatieven

- ‘Preventieve Woonbegeleiding’ voorkomt dat mensen uit hun huis worden gezet en in de dakloosheid terecht komen.

- ‘Bemiddeling in echtscheidingssituaties’ wil voorkomen dat de problemen in een koppel escaleren en zoekt mee naar oplossingen waar elke partij zich kan in vinden.

- ‘Bruggen naar 18’ is een antwoord op het tekort aan opvang van jongeren die het moeilijk hebben om de overgang naar het volwassen leven te maken.

- Budget In Zicht, leert mensen vaardigheden om beter om te gaan met hun budget, zodat ze greep krijgen op hun budget en hun schulden.

- En wat te denken van het project HCS, Hoog Conflictueuze Scheidingen? Hun doel is dat scholen, advocaten en hulpverleners anders en beter kunnen omgaan met ouders die in een vechtscheiding zitten. Zo willen ze vermijden dat kinderen het slachtoffer worden van misverstanden en strijd.

- CAW kiest voor zijn aanpak van de problematiek van thuis- en dakloosheid resoluut voor de preventieve aanpak van de Housing LED benadering. Huisvesting staat centraal en wordt gezien als een fundamenteel recht ende basisvoorwaarde om andere problemen op te lossen.

- Door opleidingen te geven aan politiemensen over onze visie en aanpak van partnergeweld wil CAW stimuleren dat koppels tijdig door hen worden doorverwezen naar onze hulpverlening. Zo kunnen we voorkomen dat conflicten escaleren tot (extreem) geweld.