CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Voorbeelden van signalen

- Huurprijzen en huurwaarborg op de privémarkt zijn onbetaalbaar voor veel CAW-cliënten. Met hun beperkte middelen kunnen kwetsbare huurders de hoge huurprijzen niet betalen. Bovendien vragen de meeste huiseigenaars 3 maanden waarborg op een geblokkeerde rekening, hoewel de wettelijke termijn 2 maanden is.

- Er is een tekort aan aangepaste (gespecialiseerde) hulp voor gedetineerden met een hoger psychiatrisch risicoprofiel die via de gevangenis terechtkomen in de thuislozencentra van het CAW. De mogelijkheden van gespecialiseerder hulp van buitenaf zijn beperkt en ze kampen met wachtlijsten.

- De aanpak van de collectieve schuldbemiddelaars vertoont geen eenvormigheid. Ze hanteren vb verschillende normen m.b.t. het bedrag van het leefgeld, het opsturen van overzichten en het afleggen van huisbezoeken. Ze beiden cliënten te weinig zicht op hun financiële situatie.

- De kostprijs van goedkope abonnementen: cliënten met beperkte administratieve vaardigheden hebben soms meerdere abonnementen lopen voor GSM, telefonie, internet… Ze worden verleid door de sterk verminderde prijzen en staan niet stil bij de verbintenis die ze aangaan voor langere tijd.

- In de Jeugdhulp vergt het nieuwe en complexe landschap een grote alertheid van onze hulpverleners. Er is een hoge nood aan overbruggingshulp en we krijgen meer jongeren over de vloer met complexe hulpvragen en jongeren met een beperking.