CAW Oost-Vlaanderen

U bent hier

Vrijwilligers

CAW Oost-Vlaanderen kiest bewust voor vrijwilligerswerk. Vrijwilligers kunnen individueel of in groep hun schouders zetten onder een begeleidende of ondersteunende activiteit, kunnen logistieke en/of administratieve taken opnemen. Hun inzet versterkt en verruimt ons aanbod aan dienst- en hulpverlening.

CAW Oost-Vlaanderen zorgt voor een goede match tussen de talenten en interesses van de vrijwilliger, de noden van burgers en de veelheid van activiteiten in het CAW. Daarnaast krijgen vrijwilliger ook de kans om kennis en ervaring op te doen, zich te verdiepen in thema’s via vormingen en zich verder te ontwikkelen door verantwoordelijkheden op maat op te nemen, ten aanzien van zichzelf, cliënten en sociale omgeving. De kosten die een vrijwilliger maakt in kader van het opgenomen engagement worden terugbetaald. CAW Oost-Vlaanderen ondersteunt daarnaast de vrijwilligers met een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen.

Tot slot krijgen vrijwilligers de kans om suggesties en signalen te geven over de organisatie, de werking, de medewerkers en hun eigen taakinhoud.  Vrijwilligerswerk biedt ruimte voor engagement en leren. Iedereen met interesse, een enthousiasme om bij te leren en de motivatie om enkele uren vrij te maken is welkom als vrijwilliger.

Wil jij je graag inzetten als vrijwilliger in het CAW Oost-Vlaanderen?

Neem dan contact op met:

Marleen Bolangier op 0471 466 725 of via vrijwilligers@cawoostvlaanderen.be